-Naklejki / etykiety-

CZCIONKI ZAMIENIONE NA KRZYWE !!!

Format użytku
Gotowa praca której rozmiary określa linia cięcia.

• Format projektu naklejki w dowolnym kształcie.
Projekt musi zawierać jeden użytek etykiety powiększony o wymagany spad (patrz: akapit niżej) oraz osobno linie cięcia.

• Skala projektu
1:1

• Spad
Jest to obszar projektu “wychodzący” poza linię cięcia/nacinania. Spad powinien wynosić 2 mm z każdej strony.
W przypadku kształtów nieprostokątnych nie należy wypełniać tłem całej powierzchni poza linią cięcia, a jedynie wspomniany 2mm spad. Pozostały obszar poza użytkiem należy pozostawić biały.

• Pojedynczy użytek
– obiekty istotne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od planowanej linii cięcia;
– nie projektować ramek, obwódek itp. blisko linii cięcia (min. 5 mm).
Tolerancję nacinania/cięcia +/- 1mm.

• Model kolorów
Pracę należy przygotować w modelu CMYK. Jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa. Wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

• Głęboka czerń
Dla uzyskania głębokiej czerni należy zbudować ją ze wszystkich składowych CMYK po 80%, 80%, 80%, 100%

• Optymalna rozdzielczość:
1m2 => 150 – 250 dpi
1 – 2m2 => 110 – 180 dpi
pow. 2m2 => 75 – 120 dpi

NIE należy sztucznie zwiększać rozdzielczości poprzez resampling.

• Formaty plików
Preferowane: Tiff, EPS, PDF (wygenerowany ze standardem PDF/x-1a:2001 w wersji acrobat 4 wersja 1.3 oraz zapisany w kolorystyce CMYK bez osadzonych dodatkowych profili lub z profilem Coated Fogra 27 (ISO 12647-2:2004)).

Uwagi
Należy dołączyć podgląd pliku w formacie jpg wielkości 200-300 kB pozwalający nam jednoznacznie zweryfikować poprawność otrzymanego materiału, dodatkowo z siatką gdzie są wyraźnie widoczne łączenia brytów.
W przypadku braku dołączonego pliku podglądu zlecenie, zostaje wykonane na odpowiedzialność zleceniodawcy. DDC Group Ltd sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną interpretację zlecenia.

Informacje dodatkowe
Kolory na wizualizacji zależnie od rodzaju monitora mogą odbiegać od stanu faktycznego. W przypadku ściśle określonych kolorów i materiałów należy wskazać szczegóły według wzornika lub zaakceptować pracę próbą. Kwestie te mogą być omawiane wyłącznie z Działem Obsługi Klienta.

Uwaga!
Linie cięcia powinny mieć minimalną liczbę wierzchołków potrzebną to utworzenia kształtu, nieuzasadnione zwiększanie liczby wierzchołków w krzywej powoduje spowolnienie pracy plotera.
W przypadku, gdy okaże się że złożoność krzywej powoduje zbyt wolną pracę plotera zlecenie będzie wstrzymywane z powody źle przygotowanego pliku.