-Katalogi-

• UKŁAD GRAFICZNY

Katalog powinien być przygotowany do druku cyfrowego jako rozkładówka – tak przygotowany plik znacznie usprawnia i przyspiesza pracę.

Przykładowo: Katalog zawierający 12 stron powinien zostać połączony w następujący sposób:

str. 12 (okładka tył) + str. 1 (okładka przód)

str. 2 + str. 11

str. 10 + str. 3

str. 4 + str. 9

str. 8 + str. 5

str. 6 + str. 7

• Spad
(Jest to obszar projektu „wychodzący” poza linię cięcia/nacinania) Spad powinien wynosić 2 mm z każdej strony.

katalog-przygotowanie do druku

Wszystkie użyte w pracy czcionki należy osadzić w dokumencie oraz zamienić na krzywe!

• Model kolorów
Projekt należy przygotować w modelu CMYK. Jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa. Wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

• Teksty
Wszystkie czcionki oraz drobne elementy należy zbudować ze 100% K. Składowe CMYK: C:0%, M:0%, Y:0%, K:100%. W innym wypadku mogą pojawić się rozbarwienia.

• Głęboka czerń
Aby uzyskać głęboką czerń należy zastosować następującą kombinację kolorystyczną: 100% K, 40% C, 40% M, 40% Y  co daje łączną wartość 220%.

• Optymalna rozdzielczość:
300 DPI (NIE należy sztucznie zwiększać rozdzielczości poprzez resampling)

• Formaty plików
Preferowane:  PDF (wygenerowany ze standardem PDF/x-1a:2001 w wersji acrobat 4 wersja 1.3 oraz zapisany w kolorystyce CMYK bez osadzonych dodatkowych profili lub z profilem Coated Fogra 27 (ISO 12647-2:2004)), Tiff (bez kompresji LZW), EPS

Informacje dodatkowe
Kolory na wizualizacji zależnie od rodzaju monitora mogą odbiegać od stanu faktycznego. Kwestie te mogą być omawiane wyłącznie z Działem Obsługi Klienta.