-Banery / wystawy-

CZCIONKI ZAMIENIONE NA KRZYWE !!!

Format użytku
Gotowa praca której rozmiary określa linia cięcia.

• Skala projektu
1:1

• Spad
Jest to obszar projektu “wychodzący” poza linię cięcia/nacinania. Spad powinien wynosić 10 mm z każdej strony.

• Model kolorów
Pracę należy przygotować w modelu CMYK. Jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa. Wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

• Głęboka czerń
Dla uzyskania głębokiej czerni należy zbudować ją ze wszystkich składowych CMYK po 80%, 80%, 80%, 100%

• Optymalna rozdzielczość:
1m2 => 150 – 250 dpi
1 – 2m2 => 110 – 180 dpi
2 – 5m2 => 75 – 120 dpi
5 -10m2 => 35 – 65 dpi
pow. 10m2 => 20 – 30 dpi

NIE należy sztucznie zwiększać rozdzielczości poprzez resampling.

• Formaty plików
Preferowane: Tiff, EPS, PDF (wygenerowany ze standardem PDF/x-1a:2001 w wersji acrobat 4 wersja 1.3 oraz zapisany w kolorystyce CMYK bez osadzonych dodatkowych profili lub z profilem Coated Fogra 27 (ISO 12647-2:2004)).

• Uwagi
Dołączyć podgląd pliku w formacie jpg wielkości 200-300kB. pozwalający nam jednoznacznie zweryfikować poprawność otrzymanego materiału.
W przypadku braku dołączonego pliku podglądu zlecenie zostaje wykonane na odpowiedzialność zleceniodawcy. DDC Group nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną interpretację zlecenia.

• Informacje dodatkowe
Kolory na wizualizacji zależnie od rodzaju monitora mogą odbiegać od stanu faktycznego. W przypadku ściśle określonych kolorów i materiałów należy wskazać szczegóły według wzornika lub zaakceptować pracę próbą. Kwestie te mogą być omawiane wyłącznie z Działem Obsługi Klienta w formie pisemnej / mailowej