Wydruki

• Czcionki zamienione na krzywe!

• Spad
Tło pracy oraz wszystkie obiekty przylegające do krawędzi użytku należy wyprowadzić na spad poza krawędź użytku. Wymagany spad wynosi 5 mm z każdej strony.

• Skala projektów
1:1

• Model kolorów
Pracę należy przygotować w modelu CMYK. jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa. Wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

• Głęboka czerń
Dla uzyskania głębokiej czerni należy zbudować ją z wszystkich składowych CMYK po 80%, 80%, 80%, 100%

• Optymalna rozdzielczość
120 – 150 dpi

NIE należy sztucznie zwiększać rozdzielczości poprzez resampling.

• Formaty plików
Preferowane: Tiff, EPS, PDF (wygenerowany ze standardem PDF/x-1a:2001 w wersji acrobat 4 wersja 1.3 oraz zapisany w kolorystyce CMYK bez osadzonych dodatkowych profili lub z profilem Coated Fogra 27 (ISO 12647-2:2004).

• Informacje dodatkowe
Kolory na wizualizacji zależnie od rodzaju monitora mogą odbiegać od stanu faktycznego. Kwestie te mogą być omawiane wyłącznie z Działem Obsługi Klienta.